Vil stoppe elektrifisering av Melkøya
Hammerfest LNG. (Foto: Einar Aslaksen / Equinor ASA)

Vil stoppe elektrifisering av Melkøya

Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Troms og Finnmark FrP, en resolusjon som har blitt sendt til partiets landsmøte.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.03.2023 20:00

Årsmøtet i Troms og Finnmark FrP ønsker en stopp i elektrifisering av Melkøya. 

--Elektrifisering av Melkøya går derfor på bekostning av annen verdiskapning og sårt tiltrengte arbeidsplasser i nord. Dette skjer med velsignelse fra regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Fremskrittspartiet aksepterer ikke at Equinor skyver regningen for sitt klimaregnskap over på næringslivet og befolkning i nord, har fylkesårsmøtet vedtatt i en resolusjon. 

Årsmøtet i Troms og Finnmark FrP mener tilgangen på nettkapasitet og energi til Finnmark må løses raskt. Derfor er det helt nødvendig å få fortgang i utbygging av nettkapasitet. Troms og Finnmark FrP vil peker på 420 kV-linje fra Skaidi til Varangerbotn, og dobbel 420 kV-linje fra Balsfjord-Skaidi, som viktige tiltak. Da kan vi forhindre at samfunns- og næringsutvikling i Finnmark ikke rammes av redusert tilgang på kraft. Da er det også viktig å få på plass en mer effektiv konsesjonsbehandling, mener årsmøtet i Troms og Finnmark FrP. 

Resolusjonen er oversendt partiets landsmøte. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS