Spørsmål om havvind i Hammerfest-området
Bård Ludvik Thorheim, stortingsrepresentant for Nordland Høyre. (Foto: Hoyre.no)

Spørsmål om havvind i Hammerfest-området

Spørsmål til olje- og energiministeren fra Høyres Bård Ludvig Thorheim.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 16.03.2023 05:30

Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Nordland Høyre, har stilt olje- og energiministeren et skriftlig spørsmål. 

Thorheim har spurt statsråden om hvilke prosesser myndighetene har pågående for å identifisere arealer for havvind i tilknytning til offshore-installasjoner i Hammerfest-området som ikke er i konflikt med fiskeriinteresser?

--Området som Statnett har identifisert utenfor Hammerfest er imidlertid allerede tidligere blitt avskrevet som å være i for sterk konflikt med fiskeriinteresser. Derfor vil det være nyttig å vite hvilke prosesser som er i gang fra myndighetenes side for å finne nytt areal for havvind som kan tilknyttes offshore-installasjoner utenfor Hammerfest. Det har stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim skrevet som en del av begrunnelsen for det skriftlige spørsmålet. 

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS