Anbefaler kommunen å bruke besøksforvaltning som metode
Vivi Skogvold Samuelsen og Oddbjørn Samuelsen, to av personene fra lokalsamfunnet som har vært på tur til Knivskjellodden. (Illustrasjonsfoto)

Anbefaler kommunen å bruke besøksforvaltning som metode

Råd fra Miljødirektoratet til Nordkapp kommune.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.03.2023 23:30

Nordkapp kommune har fått 290 000 kroner til Knivskjellodden fra ordningen Nasjonale turstier. 

Kommunen søkte om midler til brukerundersøkelse, ROS-analyse, personteller og prosjektledelse. 

Miljødirektoratet anbefaler Nordkapp kommune om å bruke besøksforvaltning som metode, ettersom det krever god planlegging for å ivareta naturverdiene i området. 

Besøksforvaltning er en metode som hjelper til med langsiktig og helhetlig planlegging, slik at man kan legge til rette for å styre bruken av et område etter definerte mål. Målet er at både natur- og kulturverdiene, allemannsretten, opplevelsen og sikkerheten blir ivaretatt. Arbeidet med besøksforvaltning skal også involvere lokalsamfunnet, slik at trivsel og bolyst blir ivaretatt, og det blir lagt til rette for bred lokal verdiskaping.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS