Fylkeskommunen skal gi innspill til tiltakssonen
Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). (Foto: Victor Omma/TFFK)

Fylkeskommunen skal gi innspill til tiltakssonen

Et panel skal gi innspill om tiltakssonen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.03.2023 05:30

Fylkesrådet i Troms og Finnmark setter ned et innspillspanel for tiltakssonen.

--Formålet med et innspillspanel er å gi fylkeskommunen mer kunnskap om tiltakssonen, slik at vi kan være en pådriver for utviklingen av virkemidlene i regionen, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) i en pressemelding. 

Fylkesrådet ønsket et eget råd for innholdet i tiltakssonen. Intensjonen og målet med å opprette et slikt panel er å gi fylkeskommunen mer kunnskap om tiltakssonen, slik at fylkeskommunen kan være en pådriver for utviklingen av virkemidlene i regionen.

Fylkesrådslederen lanserte nyheten NHOs årskonferanse i Alta fredag.

Panelet skal levere et sluttprodukt som vil være viktig i ny politikkutvikling opp mot innspill til regjeringen hvor målet er å løfte fram tiltak for å snu demografiutviklingen i tiltakssonen.

Ti medlemmer
Fylkesrådslederen skal sitte i panelet. I tillegg ønskes disse med: Representant fra ungdommens fylkesråd, LO, NHO, UIT – Norges arktiske universitet, Sametinget og fire representanter boende i henholdsvis Nord Troms og Finnmark. Her skal to av representantene være folkevalgte. Administrasjonen fra Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune er sekretariat for utvalget.

Panelets mandat vil blant annet bestå av å vurdere funn og anbefalinger fra rapporten fra Vista Analyse, og komme med egne anbefalinger eller justeringer. Et naturlig spørsmål vil være hva som kan treffe av målrettede tiltak på kort sikt (1-2 år), mellomlang sikt (3-5 år) og på lengre sikt. Det vil være naturlig for panelet å fokusere på de personrettede virkemidlene i utgangspunktet for å tiltrekke arbeidskraft/beholde bosetning.

--Jeg tenker det er viktig at fylkeskommunen er tettere koplet på arbeidet med tiltakssonen, og anbefaler derfor en intensivert oppmerksomhet på virkemidlenes aktualitet og innretning, avslutter Torbergsen.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS