Leverte 32 tonn kongekrabbe
Økt kongekrabbefangst i uke 10 sammenlignet med uke 9. (Illustrasjonsfoto: Hanne Benjaminsen)

Leverte 32 tonn kongekrabbe

Mer kongekrabbe levert i uke 10 enn uke 9, ifølge Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 14.03.2023 23:30

I løpet av uke 10, mandag 6. til søndag 12. mars, ble det levert 32 tonn kongekrabbe til verdien av 7,9 millioner kroner. Det er en økning fra uken før. Da ble det levert 26 tonn til verdien 7,5 millioner kroner. 

I uke 10 ble 23 tonn tatt i det regulerte fisket av 89 fartøy, mens 9 tonn ble levert av 34 fartøy i det uregulerte fisket. 

--Gjennomsnittsprisen for A-kvalitets hannkrabbe fra det regulerte fisket var 350 kr/kg, en nedgang fra 357 kr/kg uken før. Det melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang. 

Fordelt per fangstfelt for all fangst av kongekrabbe er fordelingen følgende: 10 tonn i Varanger, 8 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord, 6 tonn i havområdet vest for Ingøy og kvanta under 3 tonn i resterende fangstfelt.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS