Nordkapp Ap ønsker et nytt sjørettet anlegg
Årsmøte i Nordkapp Arbeiderparti.

Nordkapp Ap ønsker et nytt sjørettet anlegg

Krav til fylkeskommunen fra Nordkapp Arbeiderparti.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.03.2023 03:45

Nordkapp Arbeiderparti ber om at et nytt sjørettet anlegg blir prioritert for å sikre god rekruttering til den marine og maritime næringen ved Nordkapp videregående skole. 

--Nordkapp videregående skole har i dag tilbud innen naturbruk, fiske og fangst, akvakultur, matros- og motormannfag. Alle disse fagområder trenger undervisningslokaler og kaianlegg for praktisk opplæring. I dag skjer dette i små og utdaterte lokaler som ikke tilfredsstiller dagens krav og standarder. Skal fylkeskommunen holde et godt nivå og en god standard, så må det gjøre noe med dagens lokaler. Det har Nordkapp Arbeiderparti skrevet i en årsmøteuttalelse. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS