Mener situasjonen er ute av kontroll
Leppefisk. (foto: Lorentsen/Havforskningsinstituttet)

Mener situasjonen er ute av kontroll

Fiskehelserapporten for 2022 viser at det er store utfordringer med dyrevelferden i norsk oppdrettsnæring.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.03.2023 18:00

Norges Jeger- og Fiskerforbund mener oppdrettsnæringens livsstilsykdommer er en alvorlig fare for villaks og sjøørret. 

Fiskehelserapporten for 2022 viser at det er store utfordringer med dyrevelferden i norsk oppdrettsnæring. Norges Jeger- og Fiskerforbund er ikke overrasket. Disse utfordringene kommer i tillegg til at næringen ikke synes å få bukt med problemer som truer de ville fiskebestandene. 

--Både vi, næringen og politikerne vet at oppdrettsnæringen er blant de største truslene for villaks og sjøørret, sier Bjarte Erstad, andre nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, i en pressemelding. 

Rapporten slår fast at lakselus-smitten fra oppdrett er en betydelig trussel for villaks, sjøørret og sjørøye. Mengde lus per oppdrettslaks går ikke ned, til tross for at næringen selv i mange år har sagt at de jobber med tiltak.

Dødeligheten øker
Videre kommer det frem at dødeligheten i merdene øker. I fjor døde 16,1 prosent av laksen og 17,1 prosent av regnbueørreten etter at de var satt i merdene. Det er en økning fra både 2020 og 2021. Dermed gikk et rekordhøyt antall oppdrettslaks tapt i 2022.

Norges Jeger- og Fiskerforbund mener dette er nok et symptom på at næringen ikke får kontroll, og utgjør en vedvarende fare for våre ville laksefisker.

--Det er dessverre samme historie år etter år, Det har lenge vært velkjent at laks og regnbueørret både lider og dør i merdene. Mindre kjent er det kanskje at oppdrettsnæringen er storforbruker av rensefisk, og at praktisk talt alle disse lider samme skjebne, sier Erstad. 

Rensefisk er en fellesbetegnelse på små fisk som brukes til å spise lus av oppdrettslaksen i merdene. De vanligste rensefiskene er ulike arter leppefisk og rognkjeks.

Fagrådgiver i NJFF, Øyvind Fjeldseth, er kritisk til praksisen.

--Næringen tar ut en stor mengde av arter som er viktige for det strandnære økosystemet og settes i merder med et miljø de ikke er fysisk tilpasset. Leppefisken flyttes gjerne til anlegg andre steder enn de er fanget, og kan derigjennom bidra til spredning av sykdommer og parasitter, og eventuelt bidra til å påvirke lokale bestander genetisk. Det verste ved denne historien er i grunn at effekten rensefisk har mot lakselus er høyst diskutabel, selv 60 prosent av oppdretterne svarer at de ikke vet hvilken effekt leppefisk har for avlusing. Dette er simpelthen en praksis det ikke er verdt å fortsette med, sier Fjeldseth.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS