Ønsker bedre innretning på FOT-rutetilbudet
Honningsvåg er en del av FOT-rutetilbudet. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker bedre innretning på FOT-rutetilbudet

Partilederen i Venstre er en av representantene bak representantforslag om bedre innretning av FOT-rutetilbudet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.03.2023 12:00

Venstre har levert inn et representantforslag på Stortinget der ønsket er redusert omreising, redusert reisetid og reduserte reiseutgifter for flypassasjerer i distriktene. 

Venstre-representanter ønsker at Stortinget skal be regjeringen innrette FOT-rutetilbudet bedre, slik at det reduserer omreising, senker reisetid og reiseutgifter til og fra landets lufthavner utenfor storbyene.

--I det langstrakte Norge er man helt avhengige av at Staten kompletterer flytilbudet der de kommersielle aktørene uteblir. Det skjer gjennom «forpliktelser til offentlig tjenesteytelse» (FOT), der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring og så videre. Forslagsstillerne mener rutetilbudet må opprettholdes og forbedres, samtidig som det bør vurderes hvordan man kan sikre ikke-kommersielle ruter med lavere priser enn i dag, gjennom offentlige rutekjøp der det ikke finnes gode alternativ til fly. Det har André N. Skjelstad, Guri Melby og Alfred Jens Bjørlo skrevet som bakgrunn for eget forslag. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS