Opprettholder valgtingene i Nordvågen og Gjesvær
Valgtinget på Turn, stortingsvalget 2021.

Opprettholder valgtingene i Nordvågen og Gjesvær

Det skal være valgting i Honningsvåg, Nordvågen og Gjesvær.
Valg 2023
Raymond Elde
Publisert : 10.03.2023 21:25

Valgstyret i Nordkapp har vedtatt å opprettholde valgtingene i Nordvågen og Gjesvær ved høstens valg. 

Administrasjonen foreslo at de skulle legges ned, men et forslag fra Tor Mikkola (Sp) om å beholde dagens valgting i Honningsvåg, Nordvågen og Gjesvær, ble enstemmig vedtatt. 

Ved det siste valget ble det avgitt 45 stemmer i Gjesvær og 128 stemmer i Nordvågen. 

Personellmangel og behov for teknisk support valgdagen, er noen av årsakene til at administrasjonen bare vil ha valgting i Honningsvåg på valgdagen. 

Det er flere valg siden det var mulig å stemme på valgdagen i Skarsvåg, Kamøyvær og Repvåg. Valgtingene på disse stedene har blitt avviklet. 

Nordkapp kommune gir et omfattende tilbud om ambulerende stemmegivning der man kan forhåndsstemme hjemme hvis man ikke får stemt på vanlig måte. Det er også mulig å forhåndsstemme for alle i august og september. 

Valgdagen er mandag 11. september. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS