Har kartlagt turistfisket
Ifølge forskernes beregninger fanger fastboende og turister omtrent like mye torsk på stang, snøre og juksa fra båt. (Foto Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet)

Har kartlagt turistfisket

Over flere år kartla forskerne fritidsfiskere i utvalgte pilotområder ved hjelp av feltintervju, telefonintervju, fangstdagbøker og Fiskeridirektoratets turistfiskeregister.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 13.03.2023 01:30

I Hordaland utgjør turistfiske mer enn fangstene i det kommersielle kystfiskeriet. Det er noen av funnene i en ny vitenskapelig artikkel med bakgrunn i den store fritidsfiskeundersøkelsen.

Over flere år kartla forskerne fritidsfiskere i utvalgte pilotområder ved hjelp av feltintervju, telefonintervju, fangstdagbøker og Fiskeridirektoratets turistfiskeregister. Hovedmålet var å utvikle metoder for å finne ut hvor stort uttak av fisk fritidsfiskere står for.

--Vi har gode anslag for torsk og sei i Troms og Hordaland. Mange av de andre artene er høyst usikre for eksempel på grunn av få registreringer, sier Keno Ferter, havforsker hos Havforskningsinstituttet, i en pressmelding.

I Troms landet fritidsfiskere anslagsvis 2 160 tonn torsk og 104 tonn sei. De fikk mer fisk enn det på kroken, men slapp ut henholdsvis 20 og 48 prosent, oftest fordi fiskene var for små.

I Hordaland landet fritidsfiskere anslagsvis 73 tonn torsk og 154 tonn sei, etter å ha sluppet ut 39 prosent av totalfangstene.

Mindre, men likevel mer i Hordaland
--Uttaket av torsk i fritidsfiske er betydelig større i Hordaland enn i Troms når vi sammenligner med det kommersielle kystfisket i områdene, sier havforskeren. 

I Troms er det totalt sett mer fisk å få, og det er i tillegg et stort fiskeri på skrei.

--Resultatene viser at innhogget fra fritidsfisket er såpass stort for noen arter, at vi bør ta høyde for det når vi beregner bestandsstørrelsen. Og videre når vi gir råd for hvor store fiskekvotene maksimalt bør være, sier Keno Ferter.

--For eksempel er det viktig å ta høyde for i forvaltningen av en kysttorskbestand som sliter, sier Ferter.

Analysene antyder også at fastboende og turister står for omtrent like store deler av torskefangstene.






Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS