Mener den maritime næringen trenger flere kvinner
Generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson. (Foto: Jonathan Vivaas Kise / Tinagent)

Mener den maritime næringen trenger flere kvinner

Et innspill fra generalsekretæren i Redningsselskapet på 8. mars.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.03.2023 11:00

Generalsekretæren i Redningsselskapet mener flere kvinner bør gå inn i den maritime næringen. 

--Vi trenger flere kvinner med maritim utdanning, og en utdanningssektor og politikere som er med på løftet. Det har Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet, skrevet i en kronikk publisert i Radio Nordkapps portal

--Da jeg kom inn i toppledergruppa i en av organisasjonene jeg tidligere har jobbet for, var mange nysgjerrige på hvem som skulle få den ledige lederjobben. Da navnet ble kjent, uttalte en tidligere kollega «Grete, ja. Flink jente det der. Bare så synd med de store låra», har Herlofson skrevet i kronikken. 

--Siden den gang har jeg hatt viktige lederjobber innenfor humanitær og frivillig sektor. Gjennom 25 år som leder synes jeg det har blitt enklere å være kvinnelig toppleder. Fordi samfunnet har sett at kvinnelige ledere leverer akkurat like godt som mannlige. Og at størrelse på lår eller andre irrelevante faktorer ikke har noen betydning. I dag er jeg så heldig å få være generalsekretær i Redningsselskapet. En organisasjon med en historie som strekker seg over 131 år. 174 redningsskøyter har gjennom tidene reddet over 6800 mennesker fra drukningsdøden. En organisasjon av folket og for folket – eid av 120.000 medlemmer som sammen sikrer at vi kan utføre samfunnsoppdraget vårt. Et lite stykke norgeshistorie, men dessverre også et lite stykke historie om manglende likestilling, har generalsekretæren skrevet i kronikken. 

Redningsselskapet har om lag 210 ansatte som til enhver tid jobber på redningsskøytene. Av 210 sjøansatte er fire prosent kvinner. Til tross for en lang og stolt historie, fikk Redningsselskapet den første kvinnelige skipsfører først i 2021. Bransjetallene viser samme skjevfordeling. Innenfor innenriks sjøfart med gods er det 98 prosent menn og to prosent kvinner. På slepebåter er hele 99 prosent menn og én prosent kvinner. Maritim næring har utfordringer knyttet til relasjonelle, strukturelle og kulturelle nivåer, som hindrer likestilling og mangfold, viser en studie Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har gjort for Nærings- og fiskeridepartementet.

--Regjeringen vil i løpet av 2023 legge frem en maritim likestillingsstrategi. Det heier vi på. For at kvinner skal finne sin plass i maritim næring, må vi sikre at hindre er fjernet, og at jenter og kvinner føler seg velkommen i næringen. Maskinister, navigatører og skippere skal komme i alle kjønn med både små og store lår. Det trenger næringen, og det trenger likestillingslandet Norge, har Grete Herlofson skrevet i kronikken. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS