Foreslår fortsatt stans i laksefisket i Tanavassdraget i 2023
Ønsker et fortsatt forbud mot laksefiske i Tanavassdraget. (Illustrasjonsfoto: Eirik Palm)

Foreslår fortsatt stans i laksefisket i Tanavassdraget i 2023

Forslaget er på høringsrunde og høringsfristen er 24. mars.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.03.2023 21:45

Norge og Finland foreslår å videreføre forbudet mot laksefiske i Tanavassdraget i 2023.

Det er også forslag om å legge til rette for et mer effektivt fiske av pukkellaks fra Tana, samt mindre utvidelser i fisket etter andre arter enn laks og sjørøye.

Forslagene er sendt ut på høring med høringsfristen 24. mars 2023. 

Statusen til laksebestandene i Tanavassdraget er fortsatt svak etter flere år med rekordlavt innsig. Innsiget av laks i vassdraget var fortsatt på et svært lavt nivå i 2022, og det er dårlige prognoser for 2023. Av de områdene som ble evaluert av overvåkings- og forskningsgruppen for Tanavassdraget i 2022, havnet seks av åtte områder i den røde og mest kritiske statuskategorien. To sesonger uten laksefiske har likevel gitt positiv effekt, og flere av de svakeste gytebestandene viser en klar økning, til tross for dårlig sjøoverlevelse, ifølge Klima- og miljødepartementet. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS