Store endringer for samisk kultur og språk på få år
La Elva Leve, Ella Marie Haetta Isaksen (Ester). (Foto: Filmweb.no)

Store endringer for samisk kultur og språk på få år

Gjennomslag for samisk musikk, film og kultur.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.03.2023 03:45

I filmen «La elva leve» møter vi en familie som er splittet mellom det samiske og det norske. Hovedpersonen Ester har samiske foreldre, men moren giftet seg på nytt med en norsk mann. Da ble alt det samiske ryddet vekk og bort. Språket også.

Ester kan samisk, men snakker bare norsk. Broren kan bare norsk. Filmfamilien er ikke uvanlig i Nord-Norge, ifølge Forskning.no

Fra midten av 1800-tallet satte norske myndigheter inn en fornorskningspolitikk i nord. Det påvirker fortsatt samiske og kvenske familier i dag.

I dag har mange unge samer lært seg samisk på skolen. Noen har hørt samisk hjemme, andre har kanskje også snakket litt samisk.

--For bare ti år siden var det vanskelig for de som ville finne tilbake til en samisk identitet i de veldig fornorskede kystområdene. Det kunne det føre til uro og splittelse innad i familiene når ungdommer tok på seg en kofte eller ville snakke samisk, sier Pia Lane fra Sør-Varanger, som har laget en studie. 

Nå er mye annerledes. Samisk musikk, film og kultur har fått bredt gjennomslag de siste årene.

Nå skal Pia Lane finne ut hva som skal til for å ta i bruk samisk og kvensk. Hvordan oppleves det praktisk, følelsesmessig og språklig?
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS