Nordkapp Ap: Vent med Melkøya
Årsmøte i Nordkapp Ap.

Nordkapp Ap: Vent med Melkøya

Nordkapp Arbeiderparti mener det er for lite kraft tilgjengelig.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.03.2023 09:00

Årsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti mener man må vente med å hente kraft fra strømnettet i Finnmark til Melkøya, til det er bygd nye linjer og etablert ny kraftproduksjon i Finnmark. 

--Behovet for kraft til utvikling av næringsliv og industri i Finnmark er uomtvistelig. Det er for lite kraft tilgjengelig og for dårlig kapasitet på overføringslinjer i dag sett opp mot behov. Det er mange eksempler på at ny industri har måtte innstille eller avvente oppstart fordi det ikke er tilgjengelig kraft for ny produksjon. All framtidig kraft er per i dag reservert Melkøya. Nordkapp Ap mener derfor at elektrifisering av Melkøya må vente inntil ny kraft og nye linjer er tilgjengelig slik at nye muligheter for utvikling ikke mistes, heter det årsmøteuttalelsen.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS