Elbilen står fortsatt svakt i distriktene
Elbiltettheten er mer enn tre ganger så høy i byene som i distriktene. (Illustrasjonsfoto: NAF)

Elbilen står fortsatt svakt i distriktene

Myndighetskontakten i NAF mener at folk i distriktene har grunn til å føle seg skuffet.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.03.2023 21:45

I de aller mest sentrale delene av Norge er mer enn hver tredje bil en elbil. I distriktene er elbilandelen under ti prosent, ifølge tall NAF har presentert. 

Tall for bilparken i Norge viser at det er folk i og rundt de store byene som har vært tidligst ute med å dra nytte av de lave avgiftene på elbil. I Oslo og kommunene rundt hovedstaden er andelen elbiler nå på 34 prosent. Også andre storbyer og kommuner rundt byene er elbilandelen høy. I den andre enden av skalaen finner vi mange distriktskommuner, som for eksempel Nissedal, Vardø, Høyanger, Lurøy, Andebu og Ringebu. I disse kommunene er elbil-andelen i snitt på under ti prosent. Det tilsvarer under halvparten av landssnittet på 21 prosent. Det viser tall fra OFV, Opplysningsrådet for Veitrafikken som NAF har analysert.

--Tallene viser tydelig at jo lenger ut i distriktene du kommer, jo lavere er elbil-andelen. Regjeringen strammer nå inn på elbilfordelene. Dette vil treffe distriktene hardt etter hvert som de skal over på elbil. Det sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, Norges Automobil-Forbund. 

Braadland mener at folk i distriktene har grunn til å føle seg skuffet.

Fra januar i år ble det innført en ny vektavgift på kjøp av nye biler. Den treffer elbilene spesielt hardt, siden de er tyngre enn bensin og dieselbiler. I tillegg har det blitt moms på den delen av elbilens kjøpesum som overstiger 500 000 kroner. Samtidig er det åpnet for å øke bompengene for elbiler til opptil 70 prosent av full takst.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS