Skred i bratt terreng i Nordkapp
Honningsvåg onsdag 30. mars 2022.

Skred i bratt terreng i Nordkapp

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt Nordkapp kommune innspill til arbeidet med arealplanen.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 03.02.2023 16:00

Som et minimum må hensynssoner for skred vises der det er eksisterende bebyggelse eller åpnes for ny utbygging. Det har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skrevet i et innspill til kommuneplanens arealdel i Nordkapp kommune. 

--Nordkapp kommune er en kommune med store utfordringer når det gjelder skred i bratt terreng, spesielt snøskred. Deler av kommunen er faresonekartlagt for skred i bratt terreng og det foregår nå en plan for sikring av deler av kommunen. Det gjelder i hovedsak 
innenfor områderegulering av Honningsvåg som ikke omfattes av denne planen. Vårt innspill omtaler derfor ikke planlegging av sikringsanlegg, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Plankartet og bestemmelsene til hensynssoner er ikke oppdatert i forhold til nyere faresonekartlegging. Norges vassdrags- og energidirektorat har skrevet til kommunen, at hensynssoner basert på NVEs faresonekartlegging av skred i bratt terreng, utført i 2019 må vises i plankartet.

--For områder i kommunen der det ikke finnes faresonekart må aktsomhetskartene for skred legges til grunn for vurdering av skredfare og avmerking av hensynssone, har Norges vassdrags- og energidirektorat skrevet i innspillet til Nordkapp kommune. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS