Behov for et taktskifte
Leder av Energikommisjonen, Lars Sørgard, leverer Energikommisjonens rapport til olje- og energiminister Terje Aasland 1. februar 2023. (Foto: Jo Henrik Jarstø OED)

Behov for et taktskifte

Olje- og energidepartementet har mottatt rapporten fra Energikommisjonen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 02.02.2023 20:00

Vi må spare mer energi, bruke energi mer effektivt, produsere mer kraft, øke nettkapasiteten og alt må gå mye raskere.

Norge ovenfor store utfordringer. Skal vi nå klimamålene og få til grønn omstilling, vil kraftforbruket øke betydelig, særlig frem mot 2030, men også mot 2050. Samtidig er utsiktene til mer fornybar kraft innen 2030 begrenset. Energikommisjonen mener det haster med et taktskifte.

Kommisjonen har samlet seg om en rekke tiltak og anbefalinger som i sum skal bidra til et kraftoverskudd i Norge også i fremtiden. Flertallet i Energikommisjonen mener det bør settes mål om minst 20 TWh i energieffektivisering og minst 40 TWh i økt kraftproduksjon og innen 2030.

--Det er ikke ett tiltak alene som løser utfordringen vi står overfor. Et taktskifte i form av mer sparing og mer produksjon vil sikre et kraftoverskudd også i fremtiden. Dette vil bidra til konkurransedyktige
priser i Norge og ikke minst vår forsyningssikkerhet, sier energikommisjonens leder Lars Sørgard.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS