Vil ha redusert CO2-utslipp uten store mengder elkraft fra land
Hammerfest LNG. (Foto: Einar Aslaksen / Equinor ASA)

Vil ha redusert CO2-utslipp uten store mengder elkraft fra land

Representantforslag fra Venstre på Stortinget.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.02.2023 23:30

Fire stortingsrepresentanter fra Venstre har fremmet et representantforslag. 

Stortingsrepresentantene ønsker at Stortinget skal be regjeringen sikre at operatørene for LNG Hammerfest og Snøhvit gjennomfører tiltak for å redusere CO2-utslippene på anleggene med CCS-løsninger uten anvendelse av store mengder elkraft fra land.

Det er Ola Elvestuen, Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo og Ane Breivik som har fremmet forslaget. 

--For å redusere norske klimagassutslipp med 55 prosent fram mot 2030 er det helt nødvendig at norsk sokkel, med tilhørende landanlegg, må redusere utslippene med minst 50 prosent slik Stortinget vedtok i 2020. Det må samtidig velges løsninger som tidsmessig har muligheter for å nå 2030-målet. Forslagsstillerne mener den beste løsningen for Norge og Finnmark spesielt er at det for Melkøya/Snøhvit bygges ny kraftproduksjon basert på gasskraftverk med CCS. Det har forslagsstillerne skrevet som en del av bakgrunnen for representantforslaget. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS