Vil se på permitteringsreglene i fiskeindustrien
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens Kontor)

Vil se på permitteringsreglene i fiskeindustrien

Rapporten fra arbeidsgruppa skal være ferdig før sommerferien.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 03.02.2023 01:30

Fiskeindustrien har spesielt gunstige regler for bruk av permitteringer. De slipper blant annet å betale lønnen til permitterte ansatte i de første 15 dagene.

Regjeringen inviterer nå de sentrale aktørene til en arbeidsgruppe som skal se på om særreglene er godt nok tilpasset dagens situasjon og behov.

Tidligere var råvaretilgangen til fiskeforedlings- og sjømatindustrien basert på tradisjonelt fiske, og var derfor mindre forutsigbar. Det var begrunnelsen for innføringen av de spesielt gunstige permitteringsreglene.

--Mye har endret seg siden den gang. Over tid er oppdrettsfisk i økende grad tatt i bruk i fiskeindustrien, slik at den delen av næringen har fått en mer stabil råstofftilgang. Derfor ønsker vi en gjennomgang for å blant annet se på om særreglene kan begrenses til den delen av næringen som baserer sin aktivitet på villfisk, sier arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding. 

Arbeidsgruppa skal levere rapporten innen 1. juni 2023. 

Dette skal arbeidsgruppen gjøre:

  • Beskrive kort utviklingstrekkene i fiskeindustrien med hensyn på aktivitet, organisering og tilgangen på råstoff og beskrive hvilke typer tilknytningsformer som benyttes i næringen og bruken av permitteringer, både i den delen som får sitt råstoff fra oppdrett og den som mottar villfisk.
  • Kartlegge faktorer som fører til behov for å permittere, herunder betydningen av type råstoff (oppdrettsfisk versus villfisk), og hvordan dette har endret seg over tid.
  • Vurdere i hvilken grad det er mulig og hensiktsmessig å gruppere fiskeindustrien i to deler, avhengig av type råstoff (oppdrett, villfisk), og hvordan dette eventuelt kan gjøres.
  • Vurdere om begrunnelsen for særreglene fortsatt har gyldighet i ulike deler av næringen.
  • Foreslå eventuelle endringer i særreglene, herunder se på muligheten for å skille mellom fiskeindustribedrifter som benytter villfanget råstoff og råstoff fra oppdrett.
  • Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene som tilrås og vurdere om eventuelle endringer i særreglene kan påvirke bedriftenes tilpasninger og bruk av ulike tilknytningsformer.

Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS