Dømt til fengsel i 36 dager
Vestre Finnmark tingrett har dømt en mann i Måsøy til fengsel. (Illustrasjonsfoto)

Dømt til fengsel i 36 dager

Våren 2022 var det en voldshendelse i Måsøy.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 26.01.2023 20:00

Vestre Finnmark tingrett har dømt en mann i Måsøy kommune til fengsel i 36 dager å ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk.

Hendelsen skjedde våren 2022 etter en overensstemmelser mellom to personer som ikke lenger er på talefot. 

Etter voldshendelsen har fornærmede fått tiltagende øresus og tinnitus, samt nedsatt hørsel.

Ved straffutmålingen la retten vekt på at voldshandlingen omfattet en rekke slag mot hode og ansikt med høy intensitet og stor kraft. Handlingen var uprovosert og kunne lett ha medført mer alvorlige skader om ikke tiltalte var blitt stanset ved utøvelsen av volden.

Den dømte har fått to dager med fratrekk i fengselsstraffen på grunn av varetekt, men må betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS