Tar imot flyktninger
Nordkapp Formannskap, tirsdag 24. januar.

Tar imot flyktninger

I Nordkapp er politikere veldig positive til å ta imot flyktninger.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 25.01.2023 09:34
Sist oppdatert : 25.01.2023 09:37

Nordkapp formannskap har vedtatt å bosette 30 flyktninger. 

Kommunedirektøren foreslo at kommunen skal bosette 30 flyktninger, noe formannskapet sluttet seg til enstemmig. 

Høyre fremmet et forslag om at det må være en målsetning om å bosette 60. Administrasjonen ble pålagt å utrede dette videre. 

--Alle ønsker at vi skal bli flere innbyggere i Nordkapp. Her har vi mulighet til å ta imot flyktninger og det kan bidra til at folketallet øker, sier Sirin Figenschau Høyen (H) til Radio Nordkapp.

--Jeg håper at vi kan gi så god norskopplæring at flere av de raskt kan komme ut i arbeid. Vi vet jo at næringslivet og det offentlige sliter med å få tak i arbeidskraft, sier Høyen. 








Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS