Aasland: Endrede planer er til behandling i departementet
Olje- og energiminister Terje Aasland. (Foto: Stortinget.no)

Aasland: Endrede planer er til behandling i departementet

Olje- og energiminister Terje Aasland har besvart et spørsmål fra Høyres Bård Ludvig Thorheim.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 25.01.2023 05:30

Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Nordland Høyre, stilte olje- og energiministeren et skriftlig spørsmål. Høyre-representanten ville vite hvordan regjeringen vil sikre et betydelig kraftoverskudd i Nord-Norge i forbindelse med elektrifisering av Melkøya?

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har besvart det skriftlige spørsmålet. 

--Nord-Norge har i dag kraftoverskudd i et normalår, og har skilt seg ut som et lavprisområde i Norden den siste tiden som følge av en god ressurssituasjon og redusert overføringskapasitet ut av regionen. NVE publiserte høsten 2021 sin Langsiktige Kraftmarkedsanalyse. I rapporten antar NVE at kraftbalansen i Nord-Norge gradvis blir svekket fram mot 2040 som følge av nytt industriforbruk, økt kraftforbruk til petroleumsnæringen og elektrifisering av transportsektoren. Det antas at området i større grad vil trenge tilført energi gjennom økt import eller produksjon, har olje- og energiminister Terje Aasland skrevet i svaret. 

Rettighetshaverne har over flere år planlagt Snøhvit Future-prosjektet. Prosjektet innebærer økt gassproduksjon fra Snøhvitfeltet og en omlegging av energiforsyningen på LNG-anlegget fra gassturbindrevne generatorer til kraft fra nettet. Prosjektet forventes å bidra til å forlenge driften av Hammerfest LNG til 2040. Selskapene har de siste årene vurdert ulike alternativer til drift med kraft fra nettet, herunder karbonfangst- og lagring på gassturbinene og ulike kombinasjoner av kraft fra nettet og karbonfangst- og lagring. Rettighetshaverne har lagt bort disse alternativene fordi de hadde høyere tiltakskostnader enn drift med kraft fra nettet.

--Rettighetshaverne på Snøhvitfeltet tok i desember 2022 investeringsbeslutningen og leverte endret plan for utbygging og drift (PUD) og endret plan for anlegg og drift (PAD) for Snøhvit Future-prosjektet til Olje- og energidepartementet. Prosjektet som ligger til grunn for de endrede utbyggingsplanene er omlegging til kraft fra nettet. De endrede utbyggingsplanene er til behandling i departementet, ifølge svaret fra olje- og energiminister Terje Aasland. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS