Tilskudd til Nordkapp til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Nordkapp kommune har fått tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, et tilbud i regi av Nordkapp voksenopplæring. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til Nordkapp til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Penger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.01.2023 11:00
Sist oppdatert : 24.01.2023 14:52

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt 643 900 kroner i tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, herunder grunntilskudd, til Nordkapp kommune. 

Det er 26 personer i denne målgruppen i 2023, ifølge brevet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er en todelt tilskuddsordning, og består av persontilskudd og grunntilskudd. Målet med grunntilskuddet er å bedre de økonomiske rammevilkårene for små og mellomstore kommuner når det gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS