Fortsatt mange som fisker sei
Desidert mest sei fisket. (Illustrasjonsfoto)

Fortsatt mange som fisker sei

Det er i Vesterålen det skjer, ifølge Fiskets Gang.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 24.01.2023 05:30

Variabelt vintervær også i uke tre skapte utfordringer for båtenes mulighet til å fiske. 

Det ble likevel levert mer villfisk sammenlignet med uken før, men i vente på skeiinnsiget var det mest sei som ble levert. Det melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang for uke tre, mandag 16. til søndag 22. januar. 

Omsetningen av fersk sei i uke tre kom opp i hele 4 110 tonn til verdien 53 millioner kroner. 

Det er for tiden god tilgjengelighet på sei, spesielt for Vesterålen. Det er samtidig økende innblanding av torsk. 

Prisutviklingen er gunstig, og de to siste ukene er gjennomsnittsprisen på 17,45 kr/kg sløyd uten hode for alle soner, tilstander, størrelser og kvaliteter.

Så langt i år er omsetningen av fersk sei oppe i 10 756 tonn og verdien er 140 millioner kroner, mot 5 160 tonn og 50 millioner kroner til samme tid i fjor. 

Det er i Vesterålen det skjer, sonen står for vel halvparten av de 10 750 tonnene omsatt så langt. I uke tre ble 1 750 tonn fersk sei omsatt i Vesterålen til verdien 22 millioner kroner, på samme nivå som uken før. Herav kom 1 200 tonn fra snurrevad, 510 tonn fra garn og 20 tonn fra juksa.

Etter Vesterålen følger Vest-Finnmark med 840 tonn, hvorav 750 tonn ble tatt på snurrevad.

I Troms ble det levert 560 tonn, hvorav 340 tonn kom fra snurrevad og 220 tonn fra garn.

400 tonn var levert i Øst-Finnmark der snurrevad stod for 380 tonn. I Lofoten/Salten var 360 tonn levert, fordelt med 250 tonn på garn, 80 tonn på snurrevad og 20 tonn på juksa. Lenger sør var 100 tonn levert på Helgeland, fordelt med 60 tonn på garn og 30 tonn på juksa. Kvanta på 20-40 tonn levert i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Nordmøre, ifølge Fiskets Gang. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS