Uttalelse: Sentraliser der dere må og desentraliser der dere kan
Stortinget har fått uttalelsen, både Helse- og omsorgskomiteen og Nord-Norge-benken. (Illustrasjonsfoto)

Uttalelse: Sentraliser der dere må og desentraliser der dere kan

Vest-Finnmark rådet, Øst-Finnmarkrådet, Nord-Tromsrådet, Tromsøregionens IPR, Midt-Tromsrådet og Hålogalandsrådet, har gått sammen om en uttalelse.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.01.2023 01:30

På vegne av medlemskommunene i Vest-Finnmark rådet (der Alta kommune er medlem), Øst-Finnmark rådet, Nord-Tromsrådet, Tromsøregionen IPR (der Storfjord kommune er medlem), Midt-Tromsrådet og Hålogalandsrådet, samt Karasjok og Kautokeino kommune, ber vi Helse Nord om å revurdere hele tildelingen, og sikre at vi får desentraliserte rehabiliteringstilbud av høy kvalitet i Nord-Troms og Finnmark. Det har rådene skrevet i en uttalelse. 

Kommunene i Troms og Finnmark har blitt informert om Helse Nord sin tildeling av somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Nord-Norge.

--Etter vårt syn er det viktig at rehabilitering skal tilbys nær pasientens hjem og pårørende. Gjennom tildelingen er det bare 414 pasienter i Nord-Troms og Finnmark som får tilbud om rehabilitering. Vi er meget bekymret over at Helse Nord gjennom tildelingen velger å marginalisere tilbud om rehabilitering til pasienter i Nord-Troms og Finnmark. Våre pasienter får lengre reisevei og et dårligere tilbud. Dette kan ikke være i tråd med Helse Nord sitt ansvar for hele landsdelens rehabiliteringspasienter, ifølge uttalelsen fra rådene. 

Behovet for rehabilitering øker, gjennom at flere overlever ulykker og sykdom og at vi blir eldre. Dette er en utvikling alle landsdelens kommuner ser konturene av. Som et resultat av dette er det behov for 
for mer desentralisert rehabilitering, og ikke mindre. 

--Distriktskommunene kjemper hver dag for å etablere, beholde og videreutvikle private kompetansearbeidsplasser. Vi er meget skuffet over at Helse Nord velger sentralisering heller enn desentralisering. Vi mener helt bestemt at dette også er helt i strid med noen av intensjonene som er nedfelt i Hurdalsplattformen, har rådene skrevet i uttalelsen. 

Tildelingen fra Helse Nord til rehabiliteringstjenester i Alta og Skibotn er nå så liten, at det gjør det svært vanskelig å forsterke og videreutvikle rehabiliteringstilbudet til pasienter i regionen. 

--Det er ikke for sent å snu denne tildelingen, og våre seks regionråd, samt Karasjok og Kautokeino kommune, ber om at Helse Nord gjør det. Levedyktige kommuner med gode tilbud er av største betydning for fortsatt bosetning i distriktene. Det at 41 nordnorske kommuner fra Narvik i sør til Sør-Varanger i nordøst står bak en felles anmodning i denne saken, må oppfattes som et klart og tydelig politisk signal til administrativ ledelse og styret i Helse Nord, ifølge uttalelsen til Vest-Finnmark rådet, Øst-Finnmarkrådet, Nord-Tromsrådet, Tromsøregionens IPR, Midt-Tromsrådet og Hålogalandsrådet. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS