Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022
Nedgang i forbruket av strøm. (Illustrasjonsfoto)

Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022

Tall fra statistikken Elektrisitet har blitt presentert.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 23.01.2023 01:30

Strømforbruket i husholdningene, tjenestenæringene og industrien unntatt den kraftintensive var i 2022 på det laveste nivået siden 2014. Fra 2021 var det en nedgang på 8,2 prosent. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 76,0 Terra Watt timer (TWh) i 2022, mot 82,8 TWh i 2021, viser nye tall fra statistikken Elektrisitet.

Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive, står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk, medregnet hytter og fritidshus, om lag halvparten.

En betydelig andel av elektrisitetsforbruket til norske husholdninger går med til oppvarming av bolig. Etterspørselen etter elektrisitet på kort sikt har tidligere vist seg å være lite prissensitiv og mer avhengig av temperaturforhold.

--Det er imidlertid ikke urimelig å anta at de unormalt høye strømprisene, som har vedvart gjennom hele 2022, etter hvert har begynt å påvirke forbruksvanene til både husholdninger og næringer og dermed bidratt til nedgangen i forbruket, sier rådgiver Ståle Skrede.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS