Kystverket lyser ut midler til kommunale fiskerihavnetiltak
Det ble markert i Kamøyvær da Nordkapp kommune fikk penger fra post 60 før jul i 2022.

Kystverket lyser ut midler til kommunale fiskerihavnetiltak

Nordkapp kommune var en av kommunene som fikk tilskudd fra post 60 sist det ble tildelt penger.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.01.2023 16:00

Kystverket lyser nå ut en ny runde med statlig støtte til kommunale fiskerihavnetiltak, penger fra post 60.

Alle kystkommuner med fiskerihavner, eller planer om etablering av nye fiskerihavner, er i målgruppen for tilskuddsordningen. Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene.

Ved den siste tildelingen fikk blant annet Nordkapp kommune 4,3 millioner kroner til Bullvika i Kamøyvær. Måsøy kommune fikk vel 2,5 millioner kroner til forlengelse av eksisterende flytebryggeanlegg. 

Neste søknadsfrist er satt til 1. mars 2023. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS