Har oppdatert utslippstillatelsen på Honningsvåg lufthavn
Avinor har utslippstillatelse på Honningsvåg lufthavn. (Illustrasjonsfoto)

Har oppdatert utslippstillatelsen på Honningsvåg lufthavn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har skrevet brev til Avinor.
Flyplassen
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.01.2023 20:00
Sist oppdatert : 20.01.2023 21:12

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fattet vedtak om oppdatering av Avinor sin tillatelse til utslipp fra drift av Honningsvåg lufthavn. 

Oppdateringen av utslippstillatelsen er gjort i medhold av forurensningsloven §§ 11 og 18, med bakgrunn i at den tidligere tillatelsen var eldre enn ti år. 

Den nye tillatelsen for Honningsvåg lufthavn er gjennomgående oppdatert i henhold til dagens mal for utslippstillatelser. Vilkårene for utslipp av avisingskjemikalier ved lufthavnen er i hovedsak videreført, har Statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til Avinor. 

Bruk av avisingskjemikalier er nødvendig for å opprettholde drift av en lufthavn med vinterforhold. Ved Honningsvåg lufthavn benytter Avinor glykolbasert flyavisingskjemikalier og baneavisingskjemikalier. For å sikre tilstrekkelig friksjon på baneområdene brukes det også strøsand om vinteren. Etter at strøsanda har vært brukt ønsker Avinor å gjenbruke den til utfylling på lufthavnsområdet. I tillegg til utslipp av avisingskjemikalier har lufthavna utslipp av oljeholdig avløpsvann fra verksted/garasje, samt mindre utslipp av brannslokkemidler i forbindelse med tester av skumkanoner og tømming/rengjøring av pulveraggregater.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS