Kystflåten er betydelig endret de siste 20 årene
Store endringer i fiskeriene de siste tiårene. (Foto: Nofima)

Kystflåten er betydelig endret de siste 20 årene

Nofima har laget en rapport, en rapport som beskriver utviklingen i fiskerinæringen.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 19.01.2023 21:30

Det har vært en enorm utvikling i norsk fiskerinæring. 

--Kunnskapsutvikling vil også sette myndigheter og politikere bedre i stand til å vurdere om kapasitetsutviklingen er i tråd med de politiske målene for fordelingen mellom ulike flåtegrupper. Dette er det særlig lagt vekt på i rammevilkårene for kystflåten, sier f Bent Dreyer, forskningssjef i Nofima.

Kapasitetsutviklingen i kystflåten har vært studert gjennom en tiårsperiode. I rapporten fra Nofima blir ulike mål på kapasitet benyttet til å beskrive utviklingen.

--Det har vært en enorm utvikling i norsk fiskerinæring. I 1990 tok hver fisker gjennomsnitt 60 tonn, i dag 220 tonn, sier Dreyer.

Hovedfunnene i rapporten: 
-Den norske kystfiskeflåten er betydelig endret de siste 20 årene.
-Offentlige virkemidler har påvirket struktur og kapasitetstilpasning.
-Ulike fiskerier som kystflåten deltar i, har ulike behov for å begrense fangstkapasitet.
-Det er lite samsvar mellom fartøyenes faktiske lengde og opprinnelig hjemmelslengde i «Finnmarksmodellen». Det har gitt store strukturelle endringer og utfordringer for å nå mål om stabil kvotefordeling mellom fartøygrupper.
-Stor kreativitet i tilpasninger til størrelsesbegrensninger.
-Det er identifisert fangstfelt hvor det sannsynligvis er sterk konkurranse om begrenset plass i sesongfiskeriene. 

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS