Strifeldt vil utsette elektrifisering av sokkelen
Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. (Arkivfoto)

Strifeldt vil utsette elektrifisering av sokkelen

Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark FrP er én av fem forslagsstillere.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.01.2023 20:00

Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark er en av FrP-representantene på Stortinget som har gått sammen om et representantforslag om fordeling og bruk av tilgjengelig kraft. 

FrP-representantene ønsker at Stortinget skal be regjeringen utsette elektrifisering av sokkelen og landbaserte petroleumsindustrianlegg til det er etablert ny kraft, og forsterkninger av kraftnettet i området. FrP-representantene ønsker også at Stortinget ber regjeringen sørge for at alle petroleumsrelaterte prosjekt som har fått reservert kapasitet på sentralnettet, skal revurderes. 

--Det er store planer i regionen innen ny industri som batteriproduksjon, ammoniakk, hydrogen og datalagring, i tillegg til elektrifisering av Melkøya. Dette øker kraftbehovet betydelig, har representantene skrevet som en del av bakgrunnen for forslaget og tenker åpenbart på Finnmark i denne sammenhengen. 

Det er Terje Halleland, Marius Arion Nilsen, Bengt Rune Strifeldt, Per-Willy Amundsen og Hans Andreas Limi som har fremmet forslaget. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS