Fisker mye sei
Mye sei levert i uke to. (Illustrasjonsfoto: Norges Råfisklag. Arne Magne Andersen)

Fisker mye sei

Fiskets Gang, uke to 2023.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 17.01.2023 21:30

Foreløpig fisker og leverer kystflåten mest sei, spesielt i området Vesterålen. Kvantumet så langt i år har passert det som ble levert i hele januar 2022, melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang

Omsetningen av fersk sei i uke to, fra mandag 9. til tirsdag 15. januar, utgjorde 3 587 tonn til verdien 46,3 millioner kroner. 

Det er for tiden god tilgjengelig på sei, samtidig som innblandingen av torsk er økende. 

Det er i Vesterålen det skjer, og sonen står for 1 756 tonn. Herav kom 1 000 tonn fra snurrevad og 708 tonn fra garn. Deretter følger Troms med 731 tonn, hvorav 377 ton kom fra garn og 272 tonn fra snurrevad. I Vest-Finnmark ble det levert 539 tonn, hvorav 242 tonn kom fra snurrevad og 216 tonn kom fra trål. Lofoten stod for 271 tonn, hvorav 208 tonn kom fra garn. I Øst-Finnmark ble det levert 145 tonn, hvorav 105 tonn kom fra snurrevad.

Lenger sør er det også brukbar aktivitet. På Helgeland ble det landet totalt 60 tonn, hvorav 42 tonn kom fra garn. Deretter følger Sør-Trøndelag, Nordmøre og Nord-Trøndelag med henholdsvis 42, 22 og 20 tonn, tilnærmet alt tatt med garn.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS