Grieg Seafood har fått tillatelse til bruk av snøskuter
Grieg Seafood har dispensasjon til snøskuterkjøring. (Illustrasjonsfoto)

Grieg Seafood har fått tillatelse til bruk av snøskuter

Nordkapp kommune forutsetter at Grieg Seafood begrenser kjøring til et minimum.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 16.01.2023 01:30

Nordkapp kommune har gitt Grieg Seafood forlenget dispensasjon for bruk av snøscooter på vinterføre og ATV på barmark for tilgang til telekommunikasjonslink på Aksonjarga. 

Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 2023. Grieg Seafood er ansvarlig for at kommunen skal varsles hver gang det er behov for transport til omsøkt område. 

All kjøring må foregå aktsomt uten skade for natur, dyr eller mennesker. Det forutsettes at antall kjøringer begrenses til et absolutt minimum, ifølge Nordkapp kommunes brev til Grieg Seafood Finnmark. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS