Har lyst ut stillinger til kompetanse- og sikkerhetssenteret
Sikkerhetskurs for unge fiskere sommeren 2022. (Arkivfoto)

Har lyst ut stillinger til kompetanse- og sikkerhetssenteret

Avtalen med Equinor gir økt bemanning ved Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.01.2023 05:30

Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter har lyst ut stillinger som rådgivere. 

Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssentret er en del av Nordkapp videregående skole, og driver med kurs og opplæring knyttet til offshore, maritim og landbasert sikkerhetsopplæring.

På grunn av økt aktivitet som følge av avtaleinngåelse med Equinor har senteret behov for å styrke avdelingen. Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter søker personer som kan være instruktører og utvikle beredskapsmiljøet. 

Stillingene medfører varierte arbeidsoppgaver, der du vil være med å bygge opp ny kursvirksomhet. Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen, ifølge stillingsannonsen. 

Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter mener det er ønskelig med søkere som har høyere utdanning innen blant annet brannvern, røykdykking, beredskap, krisehåndtering, akuttmedisin, førstehjelp, HMS, vernearbeid, og erfaring med undervisning- og prosjektarbeid. 

Søknadsfristen er satt til 31. januar. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS