Ønsker tilrettelegging av parkering ved løypestart
Kåfjord, Nordkapp kommune. (Arkivfoto)

Ønsker tilrettelegging av parkering ved løypestart

Kåfjord Grendelag ønsker parkeringsmuligheter.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.01.2023 21:59

Kåfjord Grendelag ber om at det blir etablert en tilfredsstillende parkering ved godkjent start for snøskuterløype. Parkeringen bør være tilrettelagt og klar i forbindelse med helger, helligdager (påske) og
Vinterferie, ifølge Kåfjord Grendelag. 

Kåfjord Grendelag er klar over at det kan være utfordringer med brøyting helt ned til parkering ved gamle fergeleie, på grunn av billettkiosken som ikke er fjernet. Denne er med på å generere utfordrende snøforhold der den står. På grunnlag av dette vil grendelaget være meget fornøyd dersom det i det minste blir brøytet frem mot avkjørsel/vei til Kåfjord 16 og 18. Det vil si cirka på høyde med fritidseiendom Kåfjord 11 (Rød hytte). Her er et stort område som blåser fritt for snø det meste av tiden, og gamle E69 ned til fergeleiet er vid nok til både parkering, passering og muligheter for å snu kjøretøyer. Dette har Kåfjord Grendelag skrevet i et brev til Nordkapp kommune. 

Alternativet, et dårligere alternativ ifølge grendelaget, er bruk av parkering i bunnen av Kåfjord. Dette fordi det er for trangt på vinteren til å kunne parkere bil og henger samtidig med at det skal være
mulig å komme forbi. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS