Motstandere av oppdrett i Gullgammen
Grieg Seafood ønsker lokalitet i Guvla i Gullgammen, men møter mostand. (Illustrasjonsfoto: Grieg Seafood)

Motstandere av oppdrett i Gullgammen

Nordkapp kommune har mottatt flere innsigelser mot planene om idrett i i Guvla i Gullgammen.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.01.2023 20:00

Grieg Seafood har søkt om ny aqvakulturlokalitet i Guvla i Gullgammen. Oppdrett i Gullgammen møter motstand fra grunneiere i området

Grunneiere frykter forsøpling fra anlegget, og mener støy kommer til å ødelegge mye av trivselen og roen stedet har for hytteeiere. Grunneiere som har sendt inn uttalelse til Nordkapp kommune, mener at oppdrettsanlegget vil være til hinder for utøvelse av fiske av hvitfisk og kongekrabbe i området. Basert på dette går grunneiere i Gullgammen imot at det gis tillatelse til oppdrettsanlegg i Guvla.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS