Gassfunn ved Goliat-området i Barentshavet
Goliat-plattformen i Barentshavet. (Foto: Vår Energi)

Gassfunn ved Goliat-området i Barentshavet

Feirer jul med årets største funn!
Olje og gass i nord
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.12.2022 11:00

Vår Energi bekrefter funn av gass i brønn i området nært Goliat i Barentshavet. 

Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 57-132 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (9-21 milliarder Sm3 utvinnbare gassressurser), ifølge en pressemelding fra Vår Energi. 

Med Lupa-brønnen har Vår Energi oppnådd nok et vellykket leteår, med en funnrate på 57 prosent i 2022. Tre av de vellykkede brønnene i 2022 ble boret i Barentshavet. Dette bygger videre på de gode leteresultatene for 2021, hvor funnraten var 75 prosent. 

--Dette er det største funnet på norsk sokkel i år og en flott julegave. Jeg ønsker å gi ekstra honnør til letefolka våre som har levert solid arbeid over tid og som plasserer Vår Energi blant de beste leteselskapene på sokkelen, sier Alessandro Barberis, VP Exploration. 

Lupa-brønnen ble boret av Transocean Enabler og vil bli permanent plugget og forlatt. Riggen vil nå flytte tilbake for å fortsette å bore i lisensen for Goliat-området.

Vår Energi er operatør med en eierandel på 50 prosent i PL229E-lisensen, der Aker BP utgjør resten av partnerskapet. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS