4,3 millioner kroner til fiskerihavn i Kamøyvær
Planskisse Bullvika Kamøyvær

4,3 millioner kroner til fiskerihavn i Kamøyvær

Fiskerihavner i Finnmark har fått post-60-midler. Fiskerihavnen i Kamøyvær er ett av prosjektene Kystverket støtter.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.12.2022 11:00

!Bullvika, KamøyværKystverkets tilskuddsordning for kommunale fiskerihavntiltak har gitt åtte kommuner tilsagn på til sammen 35,2 millioner kroner til tiltak som skal gi bedre fiskerihavner.

Nordkapp kommune har fått 4,3 millioner kroner til nytt flytebryggeanlegg 60 meter med båser for 20 fiskefartøy, samt bølgedemper 50 meter med skvettskjerm og båser for ti fiskefartøy i fiskerihavna i Kamøyvær. Måsøy kommune har fått vel 2,5 millioner kroner til forlengelse av eksisterende flytebryggeanlegg fra 45 meter til 89 meter, samt båser og bølgedemping. Vadsø og Sør-Varanger er også kommuner i Finnmark som har fått tilskudd etter søknader om post-60-midler. 

Nordkapp kommunestyre vedtok i høst enstemmig i at kommunen skulle sende søknad om post 60-midler til fiskerihavna i Bullvika, Kamøyvær.

--Vi erfarer at tilskuddsordningen er veldig aktuell og opplever at det er stor interesse for ordningen. Vi planlegger å lyse ut en ny tildelingsrunde over nyåret, og oppfordrer aktuelle kommuner til å søke, forteller Jan Morten Hansen, avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket, ifølge Kystverket.no

Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett 2022 og supplerende tildelingsbrev til Kystverket bevilget en tilsagnsfullmakt på 35,2 millioner kroner til fiskerihavnetiltak i 2023 (statsbudsjettet kap. 970, post 60). Kystverket forvalter tilskuddsordningen og lyste ut midlene i juli i år.

Kystverket mottok totalt 18 søknader innen søknadsfristen 1. oktober.

Kommunedirektøren i Nordkapp har lagt inn den kommunale egenandelen i investeringsbudsjettet for 2023. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS