Effekten av tiltakssonen er ikke så sterk som tidligere
Honningsvåg, ett av stedene i Nord-Troms og Finnmark der befolkningen nyter godt av tiltakssonen. (Arkivfoto)

Effekten av tiltakssonen er ikke så sterk som tidligere

Nå har effektene av tiltakene i tiltakssonen blitt evaluert.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.12.2022 11:00

Vista Analyse har sett på effekten av de personrettede virkemidlene i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark.

Evalueringen peker på at effekten av ordningen ikke er så sterke som tidligere. Vista Analyse evaluerte de personrettede virkemidlene (lavere skatt, fritak for elavgift og avskriving av studielån) i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark, og vurderer behovet for endringer i dem. Konklusjonen er at virkemidlene har hatt liten effekt på bosettingen i tiltakssonen. Nye eller forsterkede virkemidler bidrar til å øke bosettingen i en begrenset periode på færre enn ti år. Dette kan skyldes at verdien av virkemidlene går ned over tid sammenliknet med lønninger, boligpriser og annet, eller at virkemidlene får gradvis mindre oppmerksomhet, ifølge rapporten. 

Sletting av studielån og finnmarksfradraget er de mest kjente ordningene i tiltakssonen. 

--Vi må utnytte potensialet i nord. Regjeringen har som må at tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark skal være en attraktiv region å bo og drive næringsvirksomhet i. Jeg har merket meg at folk som bor i regionen er svært opptatt av de personrettede tiltakene blir styrket og det er regjeringen allerede i gang med, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding. 

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Vista Analyse og Oslo Fiscal Studies ved Økonomisk institutt, UiO, evaluert de personrettede virkemidlene i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms. Arbeidet har foregått fra mai til ut november 2022.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS