Store mengder trålspor nord for Svalbard
Svamp som har havnet i bunnen av et trålspor. (Foto: Mareano / Havforskningsinstituttet)

Store mengder trålspor nord for Svalbard

Det ble talt opp 62 trålspor på lokalitetene som ble undersøkt.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 25.11.2022 01:30

Før toktstart forventet de å finne store områder med uberørt havbunn, og ett og annet trålspor fra fiskeriaktivitet. Fasiten viser et helt annet resultat.

--På de mest populære fiskedypene observerte vi trålspor på hele 52 prosent av de undersøkte lokalitetene. Totalt undersøkte vi 233 lokaliteter på varierende dyp, og totalt er det trålspor på 35 prosent disse. Det sier Pål Buhl-Mortensen, havforsker og toktleder, til Havforskningsinstituttets eget nettsted.

Han var toktleder på det siste av to kartleggingstokt gjennomført gjennom Mareano-programmet i sommer. Toktene har foregått i utvalgte områder nord for Svalbard med deltakere fra Norges Geologiske Undersøkelse og Havforskningsinstituttet. 

Mest trålspor fra 200 til 400 meters dyp
Det har vært fisket med trål etter reke nord for Svalbard siden 1970-tallet, men omfanget av trålspor på havbunnen har ikke vært kjent før.

--Vi trodde i utgangspunktet at fiske i disse nordlige områdene var en aktivitet som har økt de siste årene, men observasjonene våre viser tydelig at det har forgått en omfattende trålaktivitet i mange år, sier Buhl-Mortensen.

Trålsporene ble observert på dyp fra 160 til 900 meter, og spesielt mellom 200 og 400 meters dyp. 

--Innen dette dybdeintervallet er over halvparten av lokalitetene trålt av fiskefartøy, sier forskeren.

På hver lokalitet undersøker forskerne havbunnen med undervannsvideo langs en strekning på 200 meter.

--Vi har talt opp til 62 trålspor på de lokalitetene vi undersøkte. Det betyr at det bare er tre meter mellom hvert spor der det er flest, sier Pål Buhl-Mortensen.


Annonse:
https://www.facebook.com/honningsvagmusikkforening


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS