Nordkapp kommune har ikke rettet alle korreksjonspunktene
Nordkapp kommune er barnehagemyndighet. (Illustrasjonsfoto)

Nordkapp kommune har ikke rettet alle korreksjonspunktene

Ny frist satt av Statsforvalteren for Troms og Finnmark.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.11.2022 11:00

Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener Nordkapp kommune ikke har rettet alle korreksjonspunktene i pålegget. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ført tilsyn med Nordkapp kommune som barnehagemyndighet og hvordan kommunen påser at barnehagene drives etter lov om barnehager. I tilsynet har Statsforvalteren funnet at kommunen ikke oppfyller regelverket på dette området. Tilsynet har blitt gjennomført fra 9. februar og fram til i dag. 

Statsforvalteren ba kommunen i vår rette en del ting, i tråd med lovverket; blant annet: 
-Skaffe seg oversikt over barnehageeiers plikter. 
-Skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om hvordan barnehageeieren oppfyller sine plikter etter barnehageloven. 
-Bruke kunnskap om barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn
-Gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger.

I et brev sendt til kommunen i november, mener Statsforvalteren at kommunen ikke har rettet alle korreksjonspunktene. Det som gjenstår er: 
-Skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om hvordan barnehageeieren oppfyller sine plikter etter barnehageloven.
-Bruke kunnskap om barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn. 
-Gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger.
-Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig for å påse regeletterlevelse etter barnehageloven hos barnehageeier.

Statsforvalteren kan ikke avslutte tilsynet før kommunen har sannsynliggjort at korreksjonspunktene er rettet opp, ifølge et brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sendt til Nordkapp kommune. 

Den nye fristen kommunen har fått er 6. januar 2023. 


Annonse:
https://www.facebook.com/honningsvagmusikkforening


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS