Sivertsen Næss: Fiskeriressursene tilhører fellesskapet
Marianne Sivertsen Næss, stortingsrepresentant for Finnmark Ap.

Sivertsen Næss: Fiskeriressursene tilhører fellesskapet

Mangel på råstoff gir nedgang i antall fiskemottak og fraflytting langs kysten, ifølge Marianne Sivertsen Næss.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 23.11.2022 01:30

Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen Næss ønsker ikke fiskeressurser på få hender. 

--Det er viktig at landsdelen beholder og styrker sin del av fellesskapets fiskekvoter, disse må ikke kunne flagge ut. Det må legges til rette for en differensiert flåtestruktur, der man også unngår at ressursene kommer på få hender. En differensiert flåtestruktur er med på å sikre at verdiskapningen forblir i kystsamfunnene og ikke flyttes ut av regionen. Det har Marianne Sivertsen Næss, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, skrevet i et leserinnlegg

--Mangel på stabil råstofftilgang som gir helårige arbeidsplasser vil føre til ytterligere nedgang i antall fiskemottak og fraflytting langs kysten. Dette er ikke i tråd med intensjonene i havressursloven og deltakerloven, ifølge leserinnlegget til Næss.

--Vi må jobbe for helårlig sysselsetting gjennom ulike rettede tiltak for industrien. Som næringsutviklingsmidler, såkornfond, støtte til lokalt eierskap og lignende. Ordninger der intensjonen er å forlenge hvitfisksesongen både for fangst- og industriledd bør videreutvikles (ferskfiskordningen). Trålere må også stimuleres til å levere råstoff lokalt gjennom ferskfiskordningen for at de skal oppfylle sine samfunnskontrakter og øke sin andel av ferskt råstoff, har Sivertsen Næss skrevet i leserinnlegget. 


Annonse:
https://www.facebook.com/honningsvagmusikkforening


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS