Finnmark beholder fylkesvåpenet
Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen. (Foto: Victor Omma/Troms og Finnmark fylkeskommune)

Finnmark beholder fylkesvåpenet

Alt tyder på at Finnmark skal ha fylkesvåpenet fra 1967 når Finnmark blir eget fylke.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.11.2022 21:25

Det blir neppe nytt fylkesvåpen for Finnmark. Fylkesrådet ønsker å beholde det gamle som forestiller Vardøhus festning i svart og gull. 

Finnmarks fylkesvåpen ble godkjent i kongelig resolusjon i 1967. Det er godt innarbeidet og har vært en kulturbærer for Finnmark, ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen. 

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) er opptatt av at ved å bruke de eksisterende fylkesvåpen, så slipper både Troms og Finnmark å starte arbeidet med å skaffe nye fylkesvåpen; noe som ville ha kostet tid og penger.

--Så med tanke på kostnader, er derfor det å fortsatt bruke de kjente fylkesvåpnene mest økonomisk, sier hun.

I de årene Troms og Finnmark fylkeskommune er sammenslått, brukes fylkesvåpenet fra Troms og fra Finnmark som felles fylkesvåpen. Om vel ett år skjer oppdelingen. 

Fylkestinget skal i desember behandle saken om nytt fylkesvåpen. 

Betyr kraft for finnmarkingene
Det var kunstneren Hallvard Trætteberg sitt forslag om borgen fra Vardøhus som fylkesvåpen for Finnmark som altså ble vedtatt for 55 år siden av fylkestinget. I begrunnelsen hans for ideen skrev han at «Borgen er idemessig kulturen som reiser seg på nytt, etter hvilke som helst krigsherjinger og vanskeligheter. Den betyr betryggende kraft hos Finnmarks befolkning».






Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS