Har nedsatt en arbeidsgruppe
Landbruks- og matminister Sandra Borch. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Har nedsatt en arbeidsgruppe

Lene Westgaard-Halle har fått svar på spørsmålet hun stilte.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.11.2022 21:45

Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Vestfold Høyre, stilte et skriftlig spørsmål om veterinærtjenesten til landbruks- og matministeren.

Westgaard-Halle lurer på hva statsråden anbefaler at man gjør i de kommunene landet rundt som ikke klarer å få rekruttert nok veterinærer?

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har besvart spørsmålet. 

--Det er mangel på mange typer arbeidskraft i Norge, og dette gjelder også veterinærer. Per i dag søkes veterinærer til et bredt utvalg av fagområder, roller og stillinger over hele landet, og det er en underdekning av denne yrkesgruppen. Dette gir uheldige utslag når det gjelder dyrehelsehjelp til produksjonsdyr i landbruket. Særlig gjelder dette i sårbare områder hvor det er langt mellom husdyrprodusentene, næringsgrunnlaget for veterinærtjenester er svakt og avstandene er store. Over statsbudsjettet tildeles i overkant av 140 millioner kroner til vakttilskudd (øremerkede midler) til kommunene. I tillegg tildeles om lag 32 millioner til et tilskudd som skal stimulere til veterinærdekning i områder med for dårlig næringsgrunnlag for veterinærer. Dette stimuleringstilskuddet skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester, og som legger planer for gode, lokale løsninger. Jeg nedsatte i august en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå tilgangen til veterinærtjenester i landet vårt. Fordi det er kommunene som har ansvaret for veterinærtilgangen, leder KS arbeidsgruppa. Bakgrunnen for utfordringene vi nå ser er komplisert og sammensatt, og jeg har derfor bedt om en bred og helhetlig gjennomgang. Gruppen skal forsøke å avdekke utviklingstrekk, omfanget av utfordringene og utrede årsaksfaktorer. Arbeidsgruppen jobber så raskt det forsvarlig lar seg gjøre, men samtidig så grundig at det utfordringsbildet blir utredet og belyst bredt. Målet med gjennomgangen er å gi beslutningstakerne målrettede og treffsikre tiltak som kan bidra til å bedre tilgjengeligheten av veterinærer i hele landet. Gruppen skal etter planen levere sine anbefalinger innen utgangen av februar, har landbruks- og matminister Sandra Borch i svaret på spørsmålet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS