Sametingspresidenten: Fiskerne i de samiske områdene har rett til å fiske torsk
Indre havn, Honningsvåg. (Arkivfoto)

Sametingspresidenten: Fiskerne i de samiske områdene har rett til å fiske torsk

Fiskerne i de samiske områdene har rett til å fiske torsk.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.11.2022 09:00

Hvorfor skal fiskerne i samiske områder prioriteres først? Spørsmålet stiller sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) i en kronikk publisert i Radio Nordkapps portal

--Fiskerne i de samiske områdene har rett til å fiske torsk. Det slår deltakerloven ettertrykkelig fast. Allikevel er det forskjell på å ha rett og å få rett. Den norske staten har et særlig ansvar for å sikre det materielle grunnlaget for den samiske kulturen. Dette er en kultur som forhåpentligvis er i en gjenoppbyggingsprosess. Den trenger all hjelp den kan få, etter å ha måtte vike for andre hensyn i mange generasjoner, særlig i de sjøsamiske områdene. Torsken er bærebjelken i mangt et sjøsamisk samfunn. Når vi nå ser at det blir mindre torsk totalt sett, må regjeringen følge opp sine folkerettslige forpliktelser, og sørge for å holde av nok til at både fiskerne og mottakene i våre områder har noe å leve av. Det har sametingspresident Silje Karine Muotka skrevet i kronikken. 

--For den som ikke vet hva kystfiskeordningen er, så er det altså snakk om en ekstra mengde torsk til de minste båtene med de minste torskekvotene, som gis til yrkesfiskere bosatt i samiske områder. Formålet med ordningen, som ble innført for omtrent ti år siden, er å bidra til å styrke næringsgrunnlaget for de minste fartøya i samiske kyst- og fjordområde og i andre utsatte kystsamfunn, ifølge sametingspresidenten. 


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapparbeiderparti/


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS