Kommunen vant også i lagmannsretten
Fotomontasje fra Hålogaland lagmannsrett og Nordkapp, laget av Radio Nordkapp.

Kommunen vant også i lagmannsretten

Dommen er klar, Nordkapp kommune vant.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 24.09.2022 08:05
Sist oppdatert : 24.09.2022 09:48

Nordkapp kommune vant også i langmansretten. Scandic vant ikke fram i ankesaken.

--Nordkapp kommune er fornøyd og lettet over dommen fra Hålogaland lagmannsrett. Dommen bekrefter at Nordkapp-platået er utmark, at parkeringsavgifter krever kommunalt løyve etter friluftslovens § 14 og at Nordkapp kommune gjorde et gyldig vedtak 16. desember 2021. Når kommunen i framtiden skal behandle saker om avgifter for bruk av friluftsområder, vil dommen være et svært viktig beslutningsgrunnlag, skriver Nordkapp-ordfører Trudy Engen (SV) i en pressemelding.

Det var Scandic som anket dommen i Vestre Finnmark tingrett der Nordkapp kommune fikk medhold i at man må ha tillatelse etter friluftsloven for å kreve inn avgift til parkering på Nordkapp-platået. 

16. desember 2020 vedtok Nordkapp kommunestyre at kommunen ikke vil gi løyve etter friluftsloven fordi man ikke søkte om løyve til parkering. Dette mente Scandic var ulovlig og brakte saken inn for retten. Scandic mener de ikke behøver noe løyve for å drive parkeringsanlegg for sine gjester ved turistanlegget på Nordkapp.

Fra mandag 22. til fredag 26. august gikk ankesaken for Hålogaland lagmannsrett i Tromsø. Én dag var avsatt til befaring på Nordkapp.

Lagrettens forhandlinger ble ledet av lagdommer Jussi Pedersen. Ole Marin Jensen var kommunens advokat. Henrik Vaaler, representerte Regjeringsadvokaten. Advokater for Scandic Ole Borge og Tonje Rismo. Advokat Sam Harris for Rica Eiendom. 

I tingrettsdommen fra 9. juli 2021 ble Nordkapp kommune tilkjent 1,6 millioner kroner i saksomkostninger.

22-09-23-fr Lagmansrettdommen (pdf)

Samleside Nordkapp-saken
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS