Menn fra nord er minst klare til å bli pappa
Menn i nord er ikke spesielt klare for å bli fedre. (Illustrasjonsfoto)

Menn fra nord er minst klare til å bli pappa

Blipappa.no har fått utarbeidet en spørreundersøkelse.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.09.2022 01:30

En undersøkelse viser at det er en sammenheng mellom hvorvidt norske menn gleder seg til å bli pappa, og hvor i landet de er bosatt. Menn fra sørlandet er mest klare, mens de som føler seg minst forberedt finner man i Nord-Norge.

Fedre i Nord-Norge har en markant lavere score enn fedre i resten av landet. Her har kun 71 prosent svart at de gleder seg/er klare til å bli fedre, mot et landsgjennomsnitt på 79 prosent. 

--Årsaken bak ulikhetene kan være sosioøkonomiske eller kulturelle forhold, noe undersøkelsen ikke utbroderer. Det er veldig interessante tall, som danner grunnlaget for videre forskning, slik at vi kan finne bedre metoder for å forebygge samlivsbrudd. Målet er selvfølgelig å skape mentalt forberedte fedre og robuste småbarnsfamilier, sier Gilbert Borgen-Veland, daglig leder i Blipappa.no, i en pressemelding. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS