Omsatte 60 tonn kongekrabbe
Litt mindre kvantum av kongekrabbe fanget i uke 37 sammenlignet med uke 36. (Illustrasjonsfoto)

Omsatte 60 tonn kongekrabbe

Tall for kongekrabbefangst i Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 20.09.2022 21:30

I løpet av uke 37 ble det omsatt 60 tonn kongekrabbe til verdien 22,3 millioner kroner. Det er ned 67 tonn og 25 millioner kroner uken før. 

Av dette ble 49 tonn fanget i det regulerte fisket av 132 fartøy. 1,2 tonn ble tatt i det uregulerte fisket av 61 fartøy, ifølge Norges Råfisklag i Fiskets Gang

Gjennomsnittsprisen for A-kvalitets hannkrabbe i det regulerte fisket var 461 kr/kg, mot 429 kr/kg uken før.

Fordelt per fangstfelt for all fangst av kongekrabbe er fordelingen følgende: 16,3 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord, 8,8 tonn i Laksefjorden, 8,5 tonn i Tana, 7,3 tonn i havområdet utenfor Gjesvær,
8,5 tonn i Varanger og 6,6 tonn i Porsanger. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS