Menigheten vil at mange skal velge kremasjon
Det er mangel på plass på gravlunden i Honningsvåg, selv om Nordkapp kommune holder på å bygge ut. (Arkivfoto)

Menigheten vil at mange skal velge kremasjon

Nordkapp menighet ønsker at langt flere velger kremasjon og inviterer til informasjonsmøte om temaet.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.09.2022 17:30

Det er plassmangel på gravlunden. Hvis ikke flere velger kremasjon må Nordkapp kommune allerede nå starte arbeidet med å planlegge en ny granlund, før den nye er ferdig. 

Ny gravlund er investering på mange millioner kroner for kommunen. 

Med dagens dødsrate er det gravplasser i seks til ni år, ifølge Reidar Johansen, kirkeverge i Nordkapp. Med kremasjon er det plass til seks urner på ett gravsted. Med kremasjon kan ett gravsted bli en familiegrav. 

Ved kremasjon blir lik brent til aske. Kremasjon skal finne sted i godkjent krematorium. Johansen mener de unge er positive til kremasjon, mens flere og flere eldre forstår fordelene. 

Seremonien i kirka er ikke annerledes med kremasjon, men kista skal inn på kjølen igjen. Begravelsesbyrået sørger for at kista blir transportert til et godkjent krematorium. Johansen har erfart at det er ikke lang venteliste, prosessen går raskt. Når urna kommer til Nordkapp får man bestemme selv når urna skal senkes ned og om det skal være prest tilstede. Det er også mulig å spre asken utenfor kommunal gravlund etter søknads til Statsforvalteren. 

Nordkapp menighet har foreslått en ordning der kommunen betaler avgiften for kremasjon, noe som skal gjøre dette billigere for hver enkelt. Det er også god økonomi for kommunen at flere velger kremasjon. 

--Det er kommunen som må bevilge penger. Det er en veldig god investering. Hvis vi klarer å øke kremasjonsandelen til 50 prosent, forskyver vi utbyggingen av kirkegården med mange, mange år. Det sier kirkeverge Reidar Johansen til Radio Nordkapp. 

Johansen sier spørsmålet er veldig aktuelt i Nordkapp på grunn av plassmangel, men er uaktuelt i kommuner som Tana, Alta og Karasjok som har arealer til nye gravlunder. Nordkapp går i front for å få opp kremasjonsandelen. 

Nordkapp menighet inviterer til informasjonsmøte om kremasjon på torsdag kveld. Johansen forteller at alle i Nordkapp kan delta på møtet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS