Fisket værhindret
Nordvågen. (Arkivfoto)

Fisket værhindret

Dårlig for reduserte aktiviteten i fisket.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 20.09.2022 05:30

Mange store og små båter ble værhindret i forrige uke og måtte holde seg til kai. 

Dette førte til kraftig reduksjon i leveranser av villfanget fisk og skalldyr sammenlignet med uken før, med unntak av taskekrabbe der båter fra Helgeland og sørover holdt uforandret aktivitetsnivå. Dette melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang for uke 37, mandag 12. til søndag 18. september. 

Omsetningen av fersk torsk utgjorde 460 tonn, ned fra 830 tonn uken før. 375 tonn av totalen ble levert i Vest-Finnmark der et par trålfangster utgjorde 260 tonn. For øvrig var 100 tonn tatt på snurrevad.

Kvantumet levert i Øst-Finnmark ble redusert fra 630 tonn i uke 36 til 140 tonn i uke 37, mest som følge av trålfisk landet i uke 36. Kvantumet i uke 37 kom i hovedsak fra line/autoline med 90 tonn og snurrevad med 40 tonn. Beskjedent med torskelandinger utenom Finnmark, ifølge Fiskets Gang. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS