Nytt digitalt merkeregister for reindriften
Landbruks- og matminister Sandra Borch. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Nytt digitalt merkeregister for reindriften

Nytt merkeregister for reindriften.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 16.09.2022 01:30

Landbruksdirektoratet lanserte onsdag et nytt merkeregister for reindriften. Det etableres en digital innsynsløsning til merkeregisteret som er tilpasset mobilbruk og fungerer også uten nett tilgang. Brukeren kan søke på navn på reineier, snitt i øret samt reinbeiteområde/distrikt.

--Jeg er svært glad for at vi nå endelig kan lansere det digitale merkeregisteret i reindriften. Registeret er et viktig og etterlengtet arbeidsverktøy for næringen. Innsynsløsningen representerer også en digital utvikling i næringen som viser en næring som er framtidsrettet og innovativ, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding. 

Landbruks- og matdepartementet fastsatte i begynnelsen av september ny forskrift om reinmerker som angir hjemmelsgrunnlaget til det nye digitale merkeregisteret. Forskriften har som formål å bevare reindriftens tradisjonelle bruk og utforming av reinmerker, samt tilgjengeliggjøre reinmerker for reindriftsutøvere i den daglige driften.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS